Krosno - www.rckp.krosno.pl

logo.png fbfcd8c15b03e982ca298927976ff61a
top news port info kali mstr galp inwe
Banner NHEF.jpg a826448040afb1d9f800d86529d1c5b8
29. Konkurs Kolęd i Pastorałek Pogranicza
10.01.2020 Agnieszka Kaszczyszyn


Najpiękniejsze kolędy, pastorałki, piosenki bożonarodzeniowe zaśpiewane przez dzieci i młodzież z powiatu krośnieńskieggo i z zaprzyjaźnionych ośrodków na Słowacji czy Ukrainie to już tradycja. Zapraszamy do udziału w 29. Konkursie Kolęd i Pastorałek!

Termin: 29 stycznia 2020, godzina 9.00

Kto może wziąć udział w konkursie:
Dzieci i młodzież ze szkół Krosna, powiatu krośnieńskiego oraz partnerskich ośrodków na Słowacji i Ukrainie.

Kto dokonuje zgłoszeń:
Zgłoszeń dokonują odpowiednie dla miejsca zamieszkania szkoły, urzędy, ośrodki kultury, kluby i stowarzyszenia w następujący sposób:

a) Zgłoszeń na terenie miasta Krosna w kategoriach wiekowych I - III (szkoły podstawowe) dokonuje organizator Międzyszkolnego Konkursu Kolęd „Hej kolęda, kolęda!”.

b) Zgłoszeń w kategorii IV (szkoły ponadpodstawowe, maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji) dokonują zainteresowane szkoły, urzędy, ośrodki kultury, kluby i stowarzyszenia.

O dokonywanie zgłoszeń uczestników z terenu gmin powiatu krośnieńskiego (maksymalnie 4 osoby - po jednej w każdej kategorii wiekowej) uprzejmie prosimy Gminne Ośrodki Kultury.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I - Szkoły podstawowe (klasy 1 - 3)
Kategoria II - Szkoły podstawowe (klasy 4 - 6)
Kategoria III - Szkoły podstawowe (klasy 7 - 8)
Kategoria IV - Szkoły ponadpodstawowe

Dopuszcza się udział duetów (w obrębie jednej kategorii wiekowej).

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: , faksem: 13 432 15 71 lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, 38 - 400 Krosno.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 stycznia 2020 roku.

Więcej w Regulaminie KKiPP:

  1. 29. Konkurs Kolęd i Pastorałek Pogranicza - Regulamin
  2. 29. Konkurs Kolęd i Pastorałek Pogranicza - Karta zgłoszenia
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się