Krosno - www.rckp.krosno.pl

logo.png 292996b8a99cce539a257d8f15e41557
top news port info kali mstr galp inwe
[AKTUALIZACJA] Konkurs plastyki dzieci i młodzieży pogranicza „KREDKI 2020”
11.02.2020 Małgorzata Baranowska-Mika

Zapraszamy do udziału w znanym już dzieciom, młodzieży, instruktorom i nauczycielom Konkursie Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza KREDKI. Celem konkursu jest popularyzacja autentycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Poszukiwanie talentów plastycznych poprzez wybór i ukazanie ich najlepszych prac. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz uczestnicy
zajęć pozaszkolnych z regionów pogranicza: woj. podkarpackie, kraj: koszycki,
preszowski, obwód: lwowski, zakarpacki.

Prace będą oceniane i nagradzane w 3 kategoriach wiekowych:
I kat. 7-9 lat
II kat. 10-12 lat
III kat. 13-15 lat
Maksymalnie 20 prac z jednej placówki w danym przedziale wiekowym. Jedna praca jednego autora.
Do każdej pracy powinien zostać załączony czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) oraz oświadczenie od każdego autora pracy (załącznik 2).
Temat dowolny.
Prace biorące udział w konkursie muszą stanowić własność autora.
Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu.
Założenia organizacyjne:
Format prac nie większy niż A3 i nie mniejszy niż A4. Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika. Wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem, itp.
Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami, załącznik 3):
- nazwa konkursu
- imię i nazwisko autora
- wiek autora
- placówka zgłaszająca prace na konkurs
- adres i pieczątka placówki, numer telefonu
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1
38-400 Krosno
tel. 134321898
e-mail:
www.rckp.krosno.pl
CZAS NADSYŁANIA PRAC DO 27 kwietnia 2020 ROKU - przedłużony o 1 miesiąc

Wszystkie szczegóły na:
https://www.rckp.krosno.pl/web/uploads/pub/pages/page_39/text_images/REGULAMIN%20KREDKI%202020.pdf

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się