Krosno - www.rckp.krosno.pl

logo.png 2229eff83d0ad6df0e430de4718a185e
top news port info kali mstr galp inwe
WAŻNY KOMUNIKAT!!!!
11.03.2020 Małgorzata Baranowska-Mika

W związku z troską o zdrowie wszystkich nas odwiedzających informujemy o tym, że wydarzenia realizowane w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, artKinie i Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej w marcu 2020 roku zostaną przesunięte na inny termin (nowe terminy ustalamy na bieżąco i na bieżąco też będziemy o nich informować).

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone w wyżej wymienionych jednostkach zostają odwołane. Każda z wymienionych jednostek będzie pracować w niezmienionych godzinach. O dalszych podejmowanych działaniach, ściśle powiązanych z decyzjami Rządu, będziemy informować w miarę napływu zarządzeń. Decyzja ta obowiązuje do odwołania.

Dziękujemy naszej publiczności, uczestnikom zajęć oraz artystom i organizatorom za wyrozumiałość i współpracę na tym etapie podejmowanych przez nas działań.

Dyrekcja
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Komunikat dotyczący zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podkarpackiego.

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;

polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Wojewoda Podkarpacki
Ewa Leniart

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się